Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till oss som jobbar här.
 
Åsa Lindgren
Kyrkoherde
Kontraktsprost Södertälje kontrakt 
Telefon: 08-554 309 81
Mobil: 070-330 90 49

Läs mer »

Kyrkorådet

Hölö-Mörkö kyrkoråd är församlingens styrelse och ansvarig för all verksamhet i Hölö-Mörkö församling. Utses av fullmäktige.
Läs mer »

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ. Beslutar i principiella ärenden och i ärenden av större vikt.
Läs mer »

Kyrkogårdsutskott

Begravningsutskottet är direkt underställt kyrkofullmäktige och ansvarar för begravningsverksamheten i Hölö-Mörkö församling.
Begravningsutskottet ansvarar för skötsel och drift av begravningsplatserna vid Hölö och Mörkö kyrka.
Läs mer »

Fastighetsutskottet

Fastighetsnämnden ansvarar för drift och underhåll av församlingens samtliga fastigheter. Den är tillsatt av församlingens kyrkofullmäktige. 
Läs mer »