Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till oss som jobbar här.
 
Åsa Lindgren
Kyrkoherde
Telefon: 08-554 309 81
Mobil: 070-330 90 49

Läs mer »

Förtroendevalda

Det nya kyrkorådets första sammanträde är i slutet på januari. Därefter kommer kontaktuppgifter till de nya ledamöterna i de olika organen att presenteras här.
 
Tage Gripenstam
Ordförande
Telefon: 08-551 573 24
Mobil: 0766-48 28 95
E-post: tage.gripenstam@sodertalje.se
 

Kyrkorådet

Hölö-Mörkö kyrkoråd är församlingens styrelse och ansvarig för all verksamhet i Hölö-Mörkö församling. Utses av fullmäktige.
Läs mer »

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ. Beslutar i principiella ärenden och i ärenden av större vikt.
Läs mer »

Kyrkogårdsutskott

Begravningsutskottet är direkt underställt kyrkofullmäktige och ansvarar för begravningsverksamheten i Hölö-Mörkö församling.
Begravningsutskottet ansvarar för skötsel och drift av begravningsplatserna vid Hölö och Mörkö kyrka.
Läs mer »

Fastighetsutskottet

Fastighetsnämnden ansvarar för drift och underhåll av församlingens samtliga fastigheter. Den är tillsatt av församlingens kyrkofullmäktige. 
Läs mer »