Administrationen

Under den här rubriken hittar du våra styrdokument och protokoll från kyrkorådet (församlingens styrelse).

Styrdokument

 Förslag på ny församlingsinstruktion
Församlingsinstruktionen är det dokument som styr församlingens fyra kärnområden (gudstjänst, undervisning, diakoni och mission). Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny församlingsinstruktion. Den skall godkännas av kyrkorådet i maj för att sedan antas av domkapitlet.

 
« Tillbaka