Konfirmation - Praktisk information

Här nedan finns information av mer allmän karaktär.

Konfirmationsarbetet 
Vi samarbetar med Trosa församling i vårt konfirmandarbete. Vi startar i månadsskiftet november/december och avslutar med konfirmation efter sommarens läger.  Under november-maj träffas vi ca 1 gång i månaden pi basgrupper i Hölö-Mörkö respektive Trosaförsamling. Tillsammans har vi ett par heldagar och åker på två läger, ett i januari/februari över en helg och ett läger på en knapp vecka under sommarlovet. 

Konfirmationen 

Konfirmationstiden avslutas med konfirmationsgudstjänsten. Det är en högtidsdag som blir en bekräftelsehögtid på det dop man en gång har fått ta emot. Den som inte tidigare är döpt kommer bli erbjuden möjlighet att döpa sig under konfirmationstiden. Vid flera tillfällen har vi haft dop i havet under sommarlägret men man kan också välja att ha ett i sin kyrka, under en vanlig gudstjänst eller mer enskilt.

Inbjudan/Anmälan 

Särskild inbjudan skickas till alla ungdomar i Hölö och Mörkö det år man fyller 14 och/eller börjar årskurs 8 det året. I inbjudan framgår hur man anmäler sig men det går alltid bra att anmäla sig till pastorsexpedition. Tel 08-55430980

Vuxenkonfirmation
Är du vuxen och inte konfirmerad som ung, men vill konfirmeras är du välkommen att kontakta någon av församlingens präster. 


>> Startsida
>> Allmän information
>> Praktisk information  
>> Så var det förr  
>> Vanliga frågor och svar (FAQ)
>> Externa länkar


« Tillbaka