Konfirmation - Allmäninformation

 

En av våra viktigaste verksamheter bland ungdomar är konfirmandverksamheten. Varje år bjuder vi särskilt in alla som går i årskurs 8 på Hölöskolan, och/eller fyller 14 under året och är medlem i församlingen, att vara med i vårt konfirmandarbete. Men det är aldrig försent att konfirmera sig.

Dagens konfirmandarbete bygger till stor del på samtal och diskussioner där konfirmandernas egna frågor och funderingar är viktiga. Träffarna innehåller ofta någon form av upplevelseaktivitet eller skapande i någon form. 

Under konfirmandåret får man veta en del om Jesus och vad kristen tro och Kyrka är för något. Man får också vara med på ett antal gudstjänster under året och ibland får man vara med och hjälpa till.


>> Startsida
>> Allmän information
>> Praktisk information    
>> Vanliga frågor och svar (FAQ)
>> Externa länkar


« Tillbaka