Februari 2018


Bifogade filer
Månadsblad: februari 2018.pdf
Vår kyrkoherde Åsa Lindgren har förordnats som kontraktsprost i Södertälje kontrakt. Kom och var med på hennes mottagnings gudstjänst Söndag den 18 februari. 
 
OBS. Anmälan till den efterföljande måltiden.
Anmälningstiden går ut redan nu på fredag 2 februari.
Anmäl dig till pastorsexpedition: 08-55430980 eller holo-morko.forsamling@svenskakyrkan.se
 
 
Välkommen till din församling!
 
 
 
 
 « Tillbaka