Bokningar

Dop och vigsel
Vid bokning av Dop och Vigsel tar du kontakt med pastors-expeditionen 08-554 309 80. I samband med förrättningar kan våra församlingsbor använda våra församlingslokaler utan kostnad.
 
Lokaler
Det går också bra att hyra våra församlingslokaler.

Vår största lokal är Församlingshemmet vid Hölö kyrka som rymmer 75 sittande personer.

Vi har ytterligare mindre lokaler, för sammanträden o.d.

För bokning av lokaler och villkor tar gärna kontakt med pastorsexpeditionen 08-554 309 80

Hyresavgifter
Ordinariepris
   - Församlingshemmet hel dag 3000kr
   - 4 timmar 1500 kr
   - Matsalen (34 pers ) 1000 kr
   - Sjörummet 1000 kr
   - Stallet - Mörkö (24 pers) 500 kr

Reducerat pris för församlingsmedlemmar och ideella föreningar med säte i Hölö-Mörkö när de hyr församlingshemmet.

- Församlingshemmet hel dag 1500 kr
- Församlingshemmet 4 timmar 700 kr
- Matsalen eller Sjörummet 500 kr

I samband med förättningar (dop, vigsel och begravning) får församlingsbor låna våra lokaler utan kostnad.

« Tillbaka