Gravskötsel

 Åtagande av skötsel av gravplats  Hölö och Mörkö Kyrkogårdar.

 

Förutsättning för åtagande av skötsel är att eventuell gravrabatt är försedd med s.k. självbevattningslåda av storlek 60 X 30 cm. alt. 40 X 30 cm.

Självbevattningslåda försäljs och monteras genom kyrkogårdsförvaltningens försorg.

Montering av självbevattningslåda inför skötselåtagande skall alltid ske genom kyrkogårdsförvaltnigens försorg.

 

Skötsel av gravplats kan ske årsvis eller för längre period, dock högst 10 år.

 

Särskilt avtal för skötselns omfattning och kostnader upprättas genom kyrkogårdsförvaltningens försorg.

 

 

Gällande priser

 

Blomlåda inklusive montering     1200 kronor

Årsskötsel enligt avtal*   600 kronor.  Vid flerårsavtal multipliceras beloppet med 1,7.

 

* Åtagandets omfattning enligt avtal.

    -   Baskötsel / klippning vattning tillsyn /

    -   Plantering av plantor 1 gång/år

    -   Rosett inför vintern

    -   Riktning av gravvård

 
« Tillbaka